Το Each Way Extra σας δίνει την επιλογή να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των θέσεων σε μια κούρσα όταν στοιχηματίζετε Each Way σε επιλεγμένες Ιπποδρομίες.
Όταν χρησιμοποιείτε το Each Way Extra μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στα Each Way στοιχήματά σας Ιπποδρομιών και να λάβετε μια μειωμένη τιμή ή να αφαιρέσετε θέσεις και να αυξήσετε τις αποδόσεις στην επιλογή σας.
Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των θέσεων για το Each Way Extra που προσφέρεται σε μια κούρσα, στο Each Way Extra κουπόνι ή στο δελτίο στοιχήματος.
Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Each Way Extra:
Απλά επιλέξτε την καρτέλα ‘Each Way Extra’ από την επικεφαλίδα με την κάρτα κούρσας, για να δείτε τους επιπλέον όρους πλασέ που είναι διαθέσιμοι στην επιλεχθείσα κούρσα σας.
Μόλις έχετε επιλέξει μια τιμή και τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων από το κουπόνι με την κούρσα του Each Way Extra, αυτά θα εμφανιστούν στο δελτίο στοιχήματός σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους όρους πλασέ απευθείας από το δελτίο στοιχήματός σας.

Τα Each Way Extra στοιχήματα δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις προσφορές bet365 Υπόσχεση Απόδοσης και Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις, εκτός όπου ένας επιλεγμένος πελάτης επιλέγει όρους πλασέ που ταιριάζουν με αυτούς που προσφέρονται στην κανονική αγορά Νίκη και Each Way, γι'αυτή την κούρσα. Όπου οι Προνομιακοί Όροι Πλασέ προσφέρονται σε μια κούρσα και επιλέγονται από έναν επιλεγμένο πελάτη, οι Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις δεν θα ισχύουν.
Όροι & Προϋποθέσεις
  1. Το Each Way Extra είναι διαθέσιμο για μονά στοιχήματα πριν την κούρσα σε επιλεγμένες Ιπποδρομίες. Για Ιπποδρομίες από το ΗΒ και την Ιρλανδία, θα είναι διαθέσιμο από τις 10π.μ. Ώρα ΗΒ.
  2. Τα Each Way Extra στοιχήματα, που τοποθετούνται χρησιμοποιώντας, είτε την καρτέλα Each Way Extra της κάρτας κούρσας, είτε μέσω του μενού κύλισης προς τα κάτω στο δελτίο στοιχήματος, δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις προσφορές bet365 Υπόσχεση Απόδοσης και Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις, εκτός όπου ένας πελάτης που πληροί τις προϋποθέσεις επιλέγει όρους πλασέ που ταιριάζουν με αυτούς που προσφέρονται στην κανονική αγορά Νίκη και Each Way, όπως παρουσιάζονται στην καρτέλα Προκαθορισμένων Αποδόσεων της κάρτας κούρσας.
  3. Όπου οι ‘Προνομιακοί’ Όροι Πλασέ είναι διαθέσιμοι σε μια κούρσα και επιλέγονται από έναν επιλεγμένο πελάτη, οι Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις δεν θα ισχύουν.
  4. Στην περίπτωση μη-συμμετοχόντων, η bet365 μπορεί να αφαιρέσει τη διαθεσιμότητα των Προνομιακών Όρων Πλασέ ή να ανανεώσει τους προσφερόμενους όρους πλασέ. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την αφαίρεση ή την ανανέωση της αγοράς θα διευθετούνται σύμφωνα με τους Προνομιακούς Όρους Πλασέ που ίσχυαν τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος.
  5. Τα Each Way Extra στοιχήματα μπορεί να γίνουν Cash Out (Κλείσουν) μόνο πριν την κούρσα και δεν μπορούν να αλλάξουν χρησιμοποιώντας την Λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος.
  6. Τα Each Way Extra στοιχήματα θεωρούνται ως μια αντιστάθμιση στους βασικούς όρους Each Way. Στην περίπτωση μη-συμμετεχόντων, αν οι βασικοί Each Way όροι αλλάξουν, τότε οι Each Way Extra όροι θα αλλάξουν επίσης αναλόγως (συμπεριλαμβάνοντας αλλαγές στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και/ή στο κλάσμα της αγοράς πλασέ).
  7. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτη ή από ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένης πληρωμής, Δωρεάν Στοιχημάτων, στοιχημάτων χωρίς ρίσκο, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, το στοίχημα χωρίς ρίσκο ή το Κουπόνι Στοιχήματος τέτοιας προσφοράς και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλει χρέωση στον πελάτη μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, του στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή της ενισχυμένης πληρωμής για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα, που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
  8. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
  9. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
  10. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.

Αριθμός Έκδοσης: 1.8, τελευταία ενημέρωση
03/02/2021