Funkcja Zamknij zakład pozwala na większą kontrolę nad Twoimi zakładami i oferuje możliwość uzyskania zwrotu, przed zakończeniem wydarzenia. Kiedy ta funkcja jest dostępna możesz zamknąć zakład całkowicie lub częściowo, pozostawiając część stawki w grze.
Z funkcją Zamknij zakład nie musisz już dłużej czekać na wynik swojego zakładu, możesz monitorować swoje selekcje i zamknąć zakłady w wybranym przez siebie momencie.
Aby zamknąć zakład, funkcja musi być dostępna i pokazywać kwotę zamknięcia dla Twojego zakładu. Opóźnienie czasowe dotyczące akceptacji prośby o zamknięcie zakładu ma zastosowanie. Jeżeli kurs zmieni się lub rynek zostanie zawieszony, to prośba o zamknięcie zakładu może zostać odrzucona.
Funkcja Zamknij zakład jest dostępna dla wybranych wydarzeń, spotkań i rynków, zarówno przedmeczowych, jak i na żywo, na zakłady pojedyncze i akumulowane, dla różnych sportów, w tym dla piłki nożnej, tenisa i koszykówki. Opcja częściowego zamknięcia zakładu jest dostępna dla wybranych pojedynczych zakładów, prostych zakładów akumulowanych i dla innych opcji zakładów akumulowanych. bet365 nie może zagwarantować, że funkcja Zamknij zakład będzie dostępna dla Twojej selekcji zakładu. Tam, gdzie opcja Zamknij zakład jest dostępna przed wydarzeniem i nie oferujemy lub przestaliśmy oferować wydarzenie na żywo, to opcja Zamknij zakład będzie niedostępna, kiedy wydarzenie rozpocznie się lub kiedy nasz przekaz na żywo zatrzyma się. Opcja Zamknij zakład nie będzie dostępna, kiedy rynek zostanie zawieszony.
Jeżeli chcesz zamknąć zakład, kliknij na przycisk Zamknij zakład, który mieści się pod Twoją selekcją/selekcjami. Jeśli chcesz zamknąć cały zakład, ta kwota zostanie rozliczona i końcowy wynik dotyczący Twojego zakładu nie będzie miał wpływu na kwotę zwróconą na Twoje konto.
Oferowana kwota będzie zależała od tego jak zachowują się Twoje selekcje i może ona być wyższa lub niższa od Twojej oryginalnej stawki, pozwalając na zagwarantowanie zysku lub na zmniejszenie potencjalnej straty.
Częściowe zamknięcie zakładu
Jeśli chcesz zamknąć część swojego zakładu, wystarczy uruchomić suwak zamknięcia zakładu. Aby to zrobić, kliknij na ikonkę po prawej stronie przycisku Zamknij zakład i wybierz Częściowe zamknięcie zakładu. Następnie możesz wybrać kwotę zamknięcia zakładu i ta kwota zostanie rozliczona, pozostawiając resztę Twojej stawki do rozliczenia zgodnie z końcowym wynikiem, dotyczącym Twojego zakładu.
Dla opcji zakładów akumulowanych, minimalna wartość, która może zostać zamknięta za pomocą opcji Zamknij zakład jest taka sama jak wartość jakichkolwiek zabezpieczonych środków. Na przykład, dla zakładu składającego się z trzech dubli 5 zł (A x B, A x C, B x C), gdzie selekcje A i B wygrały każda z kursem 3.0, i pozostała selekcja jest nadal aktywna, Twoja minimalna kwota częściowego zamknięcia wyniosłaby 45 zł (wygrane 40 zł plus stawka 5 zł).
Auto-zamknięcie
Teraz możesz również ustawić zasadę Auto-zamknięcia po postawieniu zakładu. Jeśli wartość zamknięcia zakładu osiągnie lub przekroczy limit przez Ciebie ustawiony, Twój zakład zostanie automatycznie rozliczony, a środki dodane do Twojego stanu konta.
Aby ustawić zasadę Auto-zamknięcia zakładu, kliknij na ikonkę koła zębatego po prawej stronie przycisku Zamknij zakład, wpisz wybrany limit, który chciałbyś ustawić w sekcji 'Jeżeli wartość osiągnie', następnie wybierz 'Utwórz zasadę'.
Jak uda Ci się dodać zasadę Auto-zamknięcia dla zakładu, wtedy na ikonce koła zębatego pojawi się zielony wskaźnik. Możesz usunąć aktywną zasadę Auto-zamknięcia aż do momentu rozliczenia zakładu, aby to zrobić kliknij na ikonkę koła zębatego i wybierz 'Usuń zasadę'. Alternatywnie, jeśli manualnie zamkniesz cały zakład lub jego część, aktywna zasada Auto-zamknięcia zostanie usunięta dla tego zakładu.
Sposoby zamknięcia zakładu
Istnieje wiele sposobów, w jaki możesz monitorować kwotę zamknięcia zakładu oferowaną dla kwalifikującego się zakładu.
Kiedy zalogujesz się na konto, ilość nierozliczonych zakładów jakie aktualnie posiadasz zostanie zaznaczona za pomocą numeru obok sekcji Moje zakłady. Kliknij na Moje zakłady, aby zobaczyć wszystkie kwalifikujące się zakłady wraz z aktualną kwotą dostępną do zamknięcia zakładu.
Zakładka Na żywo w sekcji Moje zakłady pokazuje zakłady, które są na żywo, a także wynik na żywo i aktualną kwotę zamknięcia zakładu.
W obydwóch tych sekcjach możesz dodać swoje selekcje do 'ulubionych' przesuwając nad prawym, górnym rogiem i klikając na gwiazdkę, kiedy się ona pojawi. Kiedy na nią klikniesz, Twoja selekcja przesunie się do góry, umożliwiając łatwiejsze monitorowanie Twoich zakładów.
Możesz również zamknąć zakład na swojej komórce lub tablecie - po prostu wybierz sekcję Moje zakłady w dolnej części strony i odwiedź zakładkę Zamknij zakład, aby zobaczyć wszystkie kwalifikujące się zakłady. Tam możesz wybrać swoje ulubione, sprawdzać wyniki i jeżeli będziesz chciał zamknąć zakład, wybierz przycisk Zamknij zakład poniżej swojej selekcji, aby potwierdzić swoją decyzję o wcześniejszym rozliczeniu zakładu.
Regulamin
 1. Opcja Zamknij zakład jest dostępna na wybrane wydarzenia, spotkania i rynki przedmeczowe i na żywo dla zakładów pojedynczych i akumulowanych. Opcja częściowego zamknięcia zakładu jest dostępna dla wybranych pojedynczych zakładów, prostych zakładów akumulowanych i dla innych opcji zakładów akumulowanych. Opcja Zamknij zakład jest niedostępna dla kart Parlay, Teaser lub stałych kart Teaser.
 2. Opóźnienie czasowe dotyczące akceptacji prośby o zamknięcie zakładu ma zastosowanie. Jeżeli kurs zmieni się lub rynek zostanie zawieszony, to prośba o zamknięcie zakładu może zostać odrzucona.
 3. Jeżeli prośba o zamknięcie zakładu zostanie zaakceptowana, to zostanie ona wyświetlona i zakład zostanie natychmiast rozliczony. Ostateczny wynik oryginalnego zakładu nie będzie miał wpływu na kwotę zamknięcia. Tam, gdzie zakład został zamknięty przed rozpoczęciem wydarzenia i oryginalna stawka została w pełni zwrócona, oryginalny zakład zostanie potraktowany jako anulowany.
 4. Kwota zamknięcia zakładu oferowana w dowolnym czasie to łączna kwota, która zostanie zwrócona na Twoje konto, jeżeli prośba o zamknięcie zostanie zaakceptowana.
 5. Jeśli cały zakład lub część zakładu zostanie zamknięta manualnie, to aktualna zasada Auto-zamknięcia dla tego zakładu zostanie automatycznie usunięta i nie będzie już dłużej obowiązywała.
 6. Maksymalna ilość razy, kiedy zakład może zostać częściowo zamknięty wynosi 10 razy dla zakładów pojedynczych i pięć razy dla kwalifikujących się zakładów akumulowanych.
 7. Minimalna kwota częściowego zamknięcia zakładu musi być wyższa lub równa 10 razy minimalnej jednostki stawki dla danego rodzaju zakładu.
 8. Zakłady, które zostały w całości zamknięte nie liczą się do uwolnienia kredytów zakładu. Tam, gdzie stawka została częściowo zamknięta, tylko pozostała aktywna stawka będzie się liczyła do uwolnienia kredytów zakładu.
 9. bet365 zastrzega sobie prawo do usunięcia całej lub części funkcji Zamknij zakład w przypadku klienta lub grupy klientów, gdzie istnieją uzasadnione powody potwierdzające, że klient lub grupa klientów nadużywa funkcji Zamknij zakład często używając jej do wykorzystywania zmian kursów przed wydarzeniem i zamykania zakładów za pomocą funkcji Zamknij zakład przed rozpoczęciem wydarzenia.
 10. bet365 nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli funkcja Zamknij zakład jest niedostępna z przyczyn technicznych i zakłady będą obowiązywały tak, jak zostały oryginalnie postawione w dowolnym takim okresie.
 11. bet365 nie może zagwarantować, że funkcja Zamknij zakład będzie dostępna dla Twojej selekcji zakładu. Tam, gdzie opcja Zamknij zakład jest dostępna przed wydarzeniem i nie oferujemy lub przestaliśmy oferować wydarzenie na żywo, to opcja Zamknij zakład będzie niedostępna, kiedy wydarzenie rozpocznie się lub kiedy nasz przekaz na żywo zatrzyma się. Opcja Zamknij zakład nie będzie dostępna, kiedy rynek zostanie zawieszony.
 12. W przypadku kiedy ustaliłeś zasadę dla Auto-zamknięcia i opcja Zamknij zakład jest niedostępna i nie zostanie udostępniona ponownie przed zakończeniem wydarzenia, zakłady zostaną rozliczone na podstawie końcowego wyniku wydarzenia.
 13. bet365 zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia jakiegokolwiek zakładu na dowolny sport, zawody, rynek lub rodzaj zakładu i dotyczy to również funkcji Zamknij zakład.
 14. bet365 zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub usunięcia funkcji Zamknij zakład (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie dla jakiegokolwiek wydarzenia, spotkania, rynku lub klienta. Wszystkie zakłady postawione na takie wydarzenia, spotkania lub rynki będą obowiązywały tak, jak zostały oryginalnie postawione.
 15. bet365 zastrzega sobie prawo do odwrócenia rozliczenia dla zamkniętego zakładu, jeżeli zakład lub rynek został rozliczony w wyniku błędu.
 16. Jakiekolwiek bonusy Lucky 15/31/63 lub Union Jacks nie będą miały zastosowania tam, gdzie zakłady zostały częściowo lub w całości zamknięte za pomocą opcji Zamknij zakład.
 17. Niektóre oferty bet365 nie będą miały zastosowania, jeżeli funkcja Zamknij zakład zostanie wykorzystana do zamknięcia całego lub części zakładu. Prosimy to sprawdzić w Regulaminie każdej z ofert.

Wersja numer: 1.17, ostatnia aktualizacja
08.03.21