Wygrana/miejsce - Ekstra oferuje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby miejsc w wyścigu, kiedy postawisz zakłady wygrana/miejsce na wybrane wyścigi.
Podczas korzystania z Wygrana/miejsce - Ekstra możesz dodać miejsca do swoich zakładów wygrana/miejsce na wyścigi konne i skorzystać ze zmniejszonego kursu lub usunąć miejsca i zwiększyć kursy dla swojej selekcji.
Liczbę miejsc w Wygrana/miejsce - Ekstra oferowanych na wyścig będzie można zobaczyć na kuponie Wygrana/miejsce - Ekstra lub na kuponie zakładu.
W jaki sposób można uzyskać dostęp do Wygrana/miejsce - Ekstra:
Wybierz zakładkę 'Wygrana/miejsce - Ekstra' z nagłówka karty wyścigu, aby zobaczyć dodatkowe warunki za miejsca, które są dostępne dla wybranego przez Ciebie wyścigu.
Kiedy wybierzesz kurs i odpowiednią liczbę miejsc na kuponie wyścigu Wygrana/miejsce - Ekstra, to pojawią się one na Twoim kuponie zakładu. Możesz również zmienić warunki za miejsca bezpośrednio na kuponie zakładu.

Zakłady Wygrana/miejsce - Ekstra nie kwalifikują się do Oferty bet365 Price Promise, Najlepsze kursy gwarantowane, z wyjątkiem gdy kwalifikujący się klient wybrał warunki za miejsce, które odpowiadają standardowemu rynkowi wygrana i wygrana/miejsce dla tego wyścigu. Tam, gdzie lepsze warunki za miejsca są dostępne na wyścig i wybrane przez kwalifikującego się klienta, to Najlepsze kursy gwarantowane nie będą miały zastosowania.
Regulamin
  1. Funkcja Wygrana/miejsce - Ekstra jest dostępna wyłącznie dla pojedynczych zakładów postawionych przed wyścigiem na wybrany wyścig konny. Dla wyścigów konnych z Wielkiej Brytanii i Irlandii będzie ona dostępna od 10:00 czas UK.
  2. Zakłady Wygrana/miejsce - Ekstra, postawione na zakładce Wygrana/miejsce - Ekstra na karcie wyścigu lub za pomocą menu rozwijanego na kuponie zakładu, nie będą się kwalifikowały do Oferty bet365 Price Promise i Najlepsze kursy gwarantowane, z wyjątkiem, kiedy kwalifikujący się klient wybierze warunki za miejsce, które będą odpowiadały tym oferowanym w standardowym rynku wygrana i wygrana/miejsce jak wyświetlono na zakładce Stałe kursy na karcie wyścigu.
  3. Tam, gdzie lepsze warunki za miejsca są dostępne na wyścig i wybrane przez kwalifikującego się klienta, to Najlepsze kursy gwarantowane nie będą miały zastosowania.
  4. W przypadku wycofanych, bet365 może usunąć dostępność rynków na lepsze warunki za miejsca lub uaktualnić warunki za miejsca. Zakłady postawione przed usunięciem lub skorygowaniem rynku, zostaną rozliczone zgodnie z lepszymi warunkami za miejsca w momencie zawarcia zakładu.
  5. Zakłady Wygrana/miejsce - Ekstra mogą zostać zamknięte przed wyścigiem i nie mogą zastać zmienione za pomocą funkcji Edytuj zakład.
  6. Zakłady Wygrana/miejsce - Ekstra są odrębne od standardowych warunków Wygrana/miejsce. W przypadku wycofanych uczestników, jeśli standardowe warunki Wygrana/miejsce ulegną zmianie, warunki Wygrana/miejsce również się zmienią (w tym zmiany liczby dostępnych miejsc i/lub część miejsca rynku).
  7. Tam, gdzie jakiekolwiek warunki oferty lub promocji zostaną naruszone lub występuje dowód serii zakładów postawionych przez klienta lub grupę klientów, które z powodu specjalnych płatności, zakładów za darmo, zakładów bez ryzyka, kredytów zakładu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują klientowi zysk niezależnie od wyniku, czy indywidualnie, czy w grupie, bet365 może odzyskać specjalną płatność, zakład za darmo, zakład bez ryzyka lub kredyty zakładu takiej oferty i/lub anulować jakiekolwiek zakłady postawione za zakład za darmo lub kredyty zakładu. Dodatkowo, tam gdzie istnieją dowody na taką aktywność, bet365 może pobrać od klienta opłatę administracyjną, aż do wysokości kredytów zakładu, zakładu za darmo, zakładu bez ryzyka lub specjalnej płatności na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w celu zidentyfikowania i podjęcia działań przeciwko tej działalności.
  8. bet365 może odzyskać jakąkolwiek kwotę bonusu, zakładów za darmo, kredytów zakładu lub specjalnych płatności, które zostały przyznane w wyniku błędu.
  9. bet365 może, w dowolnym czasie, dokonać drobnych zmian w tej promocji, aby poprawić literówki lub przejrzystość lub doświadczenia klienta i może anulować tą promocję ze względów prawnych lub regulacyjnych.
  10. Pracownicy i zarząd bet365, wszelkie agencje promocyjne lub inne, licencjobiorcy, licencjodawcy, dostawcy usług oraz inne powiązane firmy nie są uprawnione do skorzystania z Promocji. Odnosi się to również do rodzin wyżej wymienionych.

Wersja numer: 1.8, ostatnia aktualizacja
03.02.21