Funkcia Vyplatiť teraz Vám dáva väčšiu kontrolu nad Vašimi stávkami a poskytuje Vám možnosť vybrať stávku pred koncom podujatia. Keď je táto funkcia dostupná, môžete si vybrať vyplatenie celej, alebo určitej časti Vašej stávky a zvyšok stávky nechať v platnosti.
S našou funkciou Vyplatiť teraz už nemusíte čakať na prirodzený bod vyhodnotenia Vašej stávky; máte teraz možnosť sledovať svoje stávky a dať si ich vyplatiť vo Vami zvolenom momente.
Aby ste mohli použiť funkciu Vyplatiť teraz, musí byť funkcia dostupná a musí sa zobrazovať suma pre vyplatenie ku Vašej stávke. Pri prijímaní žiadosti Vyplatiť teraz je oneskorenie bežné. Ak sa kurz zmení alebo je stávková ponuka zrušená, je možné, že žiadosť Vyplatiť teraz nebude úspešná.
Funkcia Vyplatiť teraz je dostupná pre vybrané podujatia, zápasy a predzápasové stávky aj stávky naživo, jednoduché a Aku stávky, na rôzne športy, vrátane futbalu, tenisu a basketbalu. Možnosť vyplatiť časť stávky pomocou funkcie Vyplatiť teraz je dostupná pre vybrané jednoduché stávky, štandardné Aku stávky a iné kombinované stávky. bet365 nemôže zaručiť, že funkcia Vyplatiť teraz bude dostupná pre Váš stávkový tip. Kde je funkcia Vyplatiť teraz dostupná pred podujatím a my nepokrývame alebo prestaneme pokrývať toto podujatie naživo, táto funkcia sa stane nedostupnou po začatí podujatia alebo ukončení pokrytia naživo. Vyplatiť teraz nebude dostupná, ak je stávková ponuka pozastavená.
Ak si prajete využiť funkciu Vyplatiť teraz, stačí kliknúť na tlačidlo Vyplatiť teraz pod Vašim tipom (tipmi). Ak si prajete dať vyplatiť celú Vašu stávku, táto suma bude vyhodnotená a konečný výsledok Vašej stávky nebude mať vplyv na sumu vrátenú na Váš účet.
Ponúknutá suma bude závislá od výkonu Vašich tipov a môže byť vyššia alebo nižšia ako Vaša pôvodná stávka. To Vám zabezpečí zisk, ak sa Vášmu tipu darí, alebo minimalizuje prípadné straty.
Čiastočné vyplatenie
Ak si zvolíte Čiastočné vyplatenie Vašej stávky, stačí aktivovať posuvník Vyplatiť teraz kliknutím na ikonu vpravo od tlačidla Vyplatiť teraz. Potom vyberte sumu, ktorú si prajete dať vyplatiť a daná suma bude vyhodnotená. Zostávajúca časť Vašej stávky bude vyplatená v súlade s konečným výsledkom Vašej stávky.
Pre kombinované stávky je minimálna suma, ktorú možno vyplatiť pomocou funkcie Vyplatiť teraz, rovnaká ako suma akýchkoľvek zabezpečených prostriedkov. Napríklad, pre stávku zloženú z troch 1€ dvojok (A x B, A x C, B x C), kde tip A a B sú výherné, každý pri kurze 3.0, a posledný tip ešte len prebehne, minimálna suma pre čiastočné vyplatenie pomocou funkcie Vyplatiť teraz bude 9€ (8€ výhry plus 1€ vklad).
Vyplatiť teraz automaticky
Po podaní Vašej stávky máte teraz možnosť nastaviť si pravidlo Vyplatiť teraz automaticky. Ak hodnota funkcie Vyplatiť teraz dosiahne alebo prevýši Vašu nastavenú hranicu, Vaša stávka bude automaticky vyhodnotená a prostriedky budú pridané na Váš účet.
Pre nastavenie pravidla Vyplatiť teraz automaticky, kliknite na ikonu ozubeného kolieska po pravej strane tlačidla Vyplatiť teraz, zadajte hranicu, ktorá sa bude zobrazovať v sekcii ‘Ak hodnota dosiahne’ a potom vyberte ‘Vytvoriť pravidlo’.
Po úspešnom pridaní žiadosti Vyplatiť teraz automaticky na Vašu stávku sa na ozubenom koliesku objaví zelený indikátor. Aktívnu žiadosť môžete odstrániť až do podania stávky, stačí kliknúť na ikonu ozubeného kolieska a vybrať ‘Odstrániť pravidlo’. Prípadne, ak si dáte vyplatiť alebo vyplatiť čiastočne ktorúkoľvek časť Vašej stávky, aktívna žiadosť Vyplatiť teraz automaticky bude odstránená pre danú stávku.
Spôsoby pre Vyplatiť teraz
Sumu pre Vyplatiť teraz pre dostupnú stávku môžete monitorovať viacerými spôsobmi.
Po prihlásení sa na Váš účet uvidíte počet Vašich nevyhodnotených stávok vedľa sekcie Moje stávky. Pre zobrazenie dostupných stávok a aktuálnej hodnoty Vyplatiť teraz stačí kliknúť na Moje stávky.
Záložka Naživo v rámci sekcie Moje stávky zobrazuje akúkoľvek z Vašich stávok naživo, ako aj live skóre a aktuálnu sumu Vyplatiť teraz.
V rámci oboch týchto sekcií máte možnosť pridať si tipy do sekcie ‘obľúbené’. Stačí prejsť myšou nad pravým horným rohom a kliknite na hviezdu, keď sa objaví. Po kliknutí sa Váš výber posunie do hornej časti, čo Vám umožní lepšie dosledovanie Vašich stávok.
Funkciu Vyplatiť teraz môžete využiť aj na Vašom mobile alebo tablete. Stačí si vybrať Moje stávky zo spodnej časti stránky a navštíviť záložku Vyplatiť teraz pre zobrazenie dostupných stávok. V tejto sekcii si môžete vybrať aj obľúbené, sledovať skóre, a ak si prajete zvoliť možnosť Vyplatiť teraz, vyberte tlačidlo Vyplatiť teraz pod Vaším tipom a potvrďte svoje rozhodnutie pre predčasné ukončenie stávky.
Podmienky
 1. Funkcia Vyplatiť teraz je dostupná pre vybrané podujatia, zápasy a stávkové ponuky pre predzápasové stávky, ako aj stávky naživo, jednoduché a Aku stávky. Možnosť vyplatiť časť stávky pomocou funkcie Vyplatiť teraz je dostupná pre vybrané jednoduché stávky, štandardné Aku stávky a iné kombinované stávky. Funkcia Vyplatiť teraz nie je dostupná pre Parlay karty, Teasery alebo Teaser karty s pevným kurzom.
 2. Pri prijímaní žiadosti Vyplatiť teraz je oneskorenie bežné. Ak sa kurz zmení alebo je stávková ponuka zrušená, je možné, že žiadosť Vyplatiť teraz nebude úspešná.
 3. Ak je Vaša žiadosť o vyplatenie úspešná, táto informácia sa zobrazí a stávka bude vyhodnotená okamžite. Skutočný konečný výsledok pôvodnej stávky nebude mať žiadny vplyv na vyplatenú sumu. Ak bola stávka zatvorená pomocou funkcie Vyplatiť teraz pred začiatkom podujatia a pôvodný vklad bol plne vrátený, pôvodná stávka sa bude považovať za zrušenú.
 4. Suma kedykoľvek ponúknutá pre Vyplatiť teraz je celková suma, ktorá bude vrátená na Váš účet, ak je žiadosť o vyplatenie úspešná.
 5. Ak je pre stávku celkovo alebo čiastočne manuálne spustená funkcia Vyplatiť teraz, akákoľvek existujúca žiadosť Vyplatiť teraz pre stávku bude automaticky odstránená a už nebude platiť.
 6. Stávka môže byť čiastočne vyplatená maximálne 10-krát pre jednoduché stávky a päťkrát pre vybrané Aku stávky.
 7. Minimálna suma pre čiastočné vyplatenie musí byť vyššia alebo rovnaká ako 10-násobok minimálnej jednotky vkladu pre príslušný typ stávky.
 8. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
 9. bet365 si vyhradzuje právo odstrániť funkciu Vyplatiť teraz úplne alebo čiastočne pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, ak má dôvodné podozrenie, že zákazník alebo skupina zákazníkov zneužíva funkciu Vyplatiť teraz častým využívaním funkcie na získanie výhod z pohybu kurzu pred podujatím a uzatvorenie stávok pomocou funkcie Vyplatiť teraz predtým ako podujatie začalo.
 10. bet365 nezodpovedá za nedostupnosť funkcie Vyplatiť teraz z technických dôvodov a stávky zostávajú v platnosti podľa toho, ako boli pôvodne podané.
 11. bet365 nemôže zaručiť, že funkcia Vyplatiť teraz bude dostupná pre Váš stávkový tip. Kde je funkcia Vyplatiť teraz dostupná pred podujatím a my nepokrývame alebo prestaneme pokrývať toto podujatie naživo, táto funkcia sa stane nedostupnou po začatí podujatia alebo ukončení pokrytia naživo. Vyplatiť teraz nebude dostupná, ak je stávková ponuka pozastavená.
 12. Kde bolo aktivované pravidlo Vyplatiť teraz automaticky a funkcia Vyplatiť teraz je nedostupná a nebude sprístupnená do konca daného podujatia, stávky budú vyhodnotené na základe konečného výsledku.
 13. bet365 si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť akúkoľvek stávku pre akýkoľvek šport, súťaž, stávkovú ponuku alebo typ stávky, ktorý je súčasťou funkcie Vyplatiť teraz.
 14. bet365 si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie alebo odobratie funkcie Vyplatiť teraz (alebo jej časti) kedykoľvek pre akékoľvek podujatie, zápas, stávkovú ponuku alebo zákazníka. Akékoľvek stávky na takéto podujatie, zápas alebo stávkovú ponuku zostávajú v platnosti podľa toho, ako boli pôvodne podané.
 15. bet365 si vyhradzuje právo na zvrátenie vyhodnotenia funkcie Vyplatiť teraz, ak bola stávka vyhodnotená nesprávne.
 16. Akékoľvek bonusy z Lucky 15/31/63 alebo Union Jacks nebudú platiť v prípade, že boli uzatvorené celkovo alebo čiastočne pomocou funkcie Vyplatiť teraz.
 17. Niektoré ponuky bet365 nebudú dostupné, ak bola funkcia Vyplatiť teraz použitá pre celú stávku alebo jej časť. Pre detaily si prečítajte Podmienky jednotlivých ponúk.

Číslo verzie: 1.17, naposledy aktualizovaná
08/03/2021