Přihlaste se, vložte na svůj účet 5€ nebo více a když podáte kvalifikační sázky ve stejné hodnotě, přičteme Vám po jejich vyhodnocení sázkové kredity v hodnotě Vašeho kvalifikačního vkladu (až 100€). Jen pro nové zákazníky. Platí Podmínky. Registrace
Jakmile splníte kvalifikační podmínky, budete moci sázkové kredity použít ke vkladu sázek, aniž byste riskovali své vlastní peníze. Sázkové kredity lze použít u jakékoliv sázky či jakéhokoliv sportu. Veškeré výplaty ze sázek podaných pomocí sázkových kreditů jsou přičteny na Váš vybíratelný zůstatek. Výplaty však nezahrnují Váš vklad sázkových kreditů. Sázku můžete také financovat kombinací sázkových kreditů a hotovosti.

Jak nabídka funguje:

 • Požádejte o nabídku a proveďte kvalifikační vklad.
 • Podejte kvalifikační sázky v hodnotě Vašeho kvalifikačního vkladu (omezeného na 100€) a počkejte, než budou vyhodnoceny.
 • Vaše sázkové kredity budou dostupné brzy poté, co budou vyhodnoceny Vaše kvalifikační sázky.
 • Poté můžete podávat sázky prostřednictvím sázkových kreditů. Stačí na tiketu vybrat možnost „Použít sázkové kredity“.
Pokud nepožádáte o tuto nabídku při provádění svého prvního vkladu, můžete tak učinit kdykoliv před uplynutím 30 dnů od registrace Vašeho účtu. Stačí, když se přihlásíte na svůj účet, přejdete do menu účtu, vyberete možnost Moje nabídky a poté kliknete na Požádat nyní u příslušné nabídky. Pokud před požádáním provedete více vkladů, hodnota Vašich sázkových kreditů se bude počítat z Vašeho nejvyššího kvalifikačního vkladu (omezeného na 100€).

Klíčové Podmínky

 • Dostupné pouze pro nové zákazníky. Proveďte kvalifikační vklad v hodnotě 5€ nebo více a požádejte o nabídku do 30 dnů od registrace Vašeho účtu, abyste se kvalifikovali pro 100% částku v příslušné hodnotě v sázkových kreditech, až do maxima 100€. Jakmile o své sázkové kredity požádáte, budou drženy na Vašem zůstatku na účtu a nepůjde je vybrat.
 • Abyste mohli sázkové kredity uvolnit a používat je, musíte podat kvalifikační sázky v hodnotě Vašeho kvalifikačního vkladu (omezeného na 100€) a tyto sázky musí být vyhodnoceny do 30 dnů od požádání o nabídku. Pouze kvalifikační sázky vyhodnocené po požádání o nabídku se budou počítat ke splnění tohoto požadavku.
 • Podané sázky musí splňovat určité podmínky, aby se počítaly k uvolnění Vašich sázkových kreditů:
  1. Musí obsahovat nejméně jeden tip s kursem 1,20 (1/5) nebo vyšším.
  2. U kombinací sázek/zápasů, které mají jen dva či tři možné výsledky (například sázka na Konečný výsledek ve fotbalu), v případě, že jste podali sázky na více než jeden možný výsledek, buď před zápasem nebo Live, se bude počítat jen výsledek s nejvyšším souhrnným vkladem.
  3. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bude se započítávat pouze zbývající část aktivní sázky.
  4. V případě, že byla sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, bude se počítat pouze nový vklad u nové sázky.
  5. Sázky zcela zavřené prostřednictvím funkce Zavřít sázku, sázky na Rychlé hry, herní produkty, vrácené sázky nebo Live sázky vyhodnocené jako push se nebudou počítat.
 • Vaše sázkové kredity nelze vybrat. Samotné vklady sázkových kreditů nejsou zahrnuty v žádných výplatách. Veškeré výplaty z podaných sázkových kreditů budou přičteny na Váš vybíratelný zůstatek. Sázkové kredity nelze použít u určitých produktů, nabídek/bonusů a typů sázek. Více informací najdete v plném znění Podmínek.
 • Vaše sázkové kredity propadnou a budou odstraněny, pokud je Váš účet neaktivní po dobu 90 po sobě jdoucích dnů.


Plné znění Podmínek nabídky najdete níže.

Plné znění Podmínek

Jak se kvalifikujete?

 1. Nabídka je dostupná pro nové zákazníky zaregistrované od 4. září 2018 od 14:00 VEČ (včetně).
 2. Abyste se kvalifikovali pro 100% částku v příslušné hodnotě v sázkových kreditech (až 100€), musíte provést kvalifikační vklad v hodnotě 5€ nebo více. Váš kvalifikační vklad je Váš největší vklad (omezený na 100€) provedený v době 7 dnů před požádáním o nabídku.
 3. O svou nabídku musíte požádat do 30 dnů od registrace Vašeho účtu.
 4. Maximální částka sázkových kreditů, o kterou lze požádat, je 100€. Například kvalifikační vklad ve výši 150€ se bude kvalifikovat pro 100€ v sázkových kreditech.

Uvolnění sázkových kreditů

 1. Vaše sázkové kredity budou drženy na Vašem zůstatku na účtu a nepůjde je vybrat. Pro uvolnění Vašich sázkových kreditů musíte podat kvalifikační sázky v celkové hodnotě stejné jako Váš kvalifikační vklad nebo vyšší (omezeného na 100€) a tyto sázky musí být vyhodnoceny do 30 dnů od požádání o nabídku.
 2. Vaše sázkové kredity budou normálně dostupné k použití do jedné hodiny od splnění požadavku na vyhodnocenou kvalifikační sázku.
 3. K dispozici na Vašem účtu můžete mít v jeden moment více než jednu nabídku sázkových kreditů. Vyhodnocené kvalifikační sázky se však budou počítat pouze k uvolnění jedné z nabídek. Vybrat si, která nabídka bude aktivní, můžete v menu účtu zvolením možnosti Moje nabídky.
 4. Všechny podané jednoduché sázky s kursem menším než 1,20 (1/5) se nebudou počítat k uvolnění Vašich sázkových kreditů. Aby se počítaly kombinované sázky, musí mít nejméně jeden tip kurs 1,20 (1/5) nebo vyšší.
 5. U kombinací sázek/zápasů, které mají jen dva či tři možné výsledky (například sázka na Konečný výsledek ve fotbalu), v případě, že jste podali sázky na více než jeden možný výsledek, buď před zápasem nebo Live, pouze výsledek s Vaším nejvyšším kumulativním vkladem se bude počítat do požadavku na vyhodnocené sázky (pokud jste umístili stejný nejvyšší kumulativní vklad na více tipů ve stejně kombinaci sázek/zápasů, bude se do požadavku na vyhodnocené sázky počítat pouze jeden). Žádné sázky vyhodnocené u ostatních tipů ve stejné kombinaci sázek/zápasů se nebudou počítat k uvolnění Vašich sázkových kreditů. Tato podmínka platí společně s jinými omezeními. Např. pokud jste podali sázku typu Konečný výsledek s kursem 1,20 (1/5) nebo vyšším v hodnotě 10€ na to, že Olympiakos porazí Panathinaikos, a sázku v hodnotě 15€ na to, že Panathinaikos porazí Olympiakos, bude se k uvolnění Vašich sázkových kreditů počítat pouze vklad na Panathinaikos (pokud by obě sázky byly v hodnotě 10€, počítalo by se k uvolnění Vašich sázkových kreditů 10€). Pokud byste podali další sázku s kursem 1,20 (1/5) nebo vyšším v hodnotě 10€ na to, že Olympiakos porazí Panathinaikos, počítal by se k uvolnění Vašich sázkových kreditů tento kumulativní vklad v hodnotě 20€ a ne vklad na Panathinaikos v hodnotě 15€.
 6. Sázky zcela zavřené prostřednictvím funkce Zavřít sázku, sázky na Rychlé hry, herní produkty, vrácené sázky a Live sázky vyhodnocené jako push se nepočítají v rámci uvolnění Vašich sázkových kreditů. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bude se v rámci uvolnění sázkových kreditů započítávat pouze zbývající část aktivní sázky. V případě, že sázka byla upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, původní vklad se nebude započítávat k uvolnění Vašich sázkových kreditů a bude se počítat pouze nový vklad na novou sázku.
 7. Pokud nebudete mít vyhodnocené kvalifikační sázky v hodnotě Vašeho kvalifikačního vkladu (omezeného na 100€) do 30 dnů od požádání o nabídku, Vaše sázkové kredity propadnou a budou odstraněny a tato nabídka bude ukončena.

Používání sázkových kreditů

 1. Vaše sázkové kredity nelze vybrat. Veškeré výplaty z Vašeho vkladu pomocí sázkových kreditů budou přičteny na Váš vybíratelný zůstatek, ale samotný vklad sázkových kreditů už v žádných výplatách nebude zahrnut. Např. sázka v hodnotě 10€ podaná s kursem 3,00 (2/1) by Vám přinesla výplatu 30€ (20€ výher a 10€ vkladu), zatímco vklad pomocí sázkových kreditů ve výši 10€ podaný s kursem 3,00 (2/1) by Vám přinesl čistou výplatu 20€, protože vklad pomocí sázkových kreditů ve výši 10€ není vrácen.
 2. Vklady mohou být financovány částečně pomocí Vašich sázkových kreditů a částečně prostřednictvím vybíratelného zůstatku, součást vkladu v sázkových kreditech však nebude zahrnuta v žádných výplatách. Např. sázka v hodnotě 10€ podaná s kursem 3,00 (2/1), která byla financována prostřednictvím sázkových kreditů v hodnotě 5€ a hotovosti ve výši 5€, by Vám přinesla čistou výplatu ve výši 25€ (20€ ve výhrách plus 5€ vkladu v hotovosti), jelikož 5€ v sázkových kreditech by ve výplatě nebylo zahrnuto. Pokud byla sázka zrušena a měla šanci vyhrát (například dojde-li k remíze), nebudou vklady v sázkových kreditech vráceny. Pokud byla sázka zrušena a neměla šanci vyhrát (například pokud byla umístěna sázka na Střelce gólu na hráče, který se tohoto zápasu nezúčastní), budou vklady v sázkových kreditech vráceny.
 3. Pro účely funkce Zavřít sázku se bude zobrazená hodnota ukazovat již s odebranými sázkovými kredity a bude se jednat o skutečnou výplatu, kterou obdržíte, pokud bude sázka zavřena.
 4. Vaše sázkové kredity nemohou být:
  • převedeny do sekcí Kasino, Hry nebo Poker;

  • použity ke vkladům u sázek Tote (včetně dalšího sázení na skupiny);

  • použity ke vkladům na Bankers.

 5. Vaše sázkové kredity propadnou a budou odstraněny, pokud je Váš účet neaktivní nepřetržitě po dobu 90 dnů. Provedení vkladu, podání sázky v sekci Sport nebo účast v kterémkoli z produktů Kasino, Hry nebo Poker je považováno za aktivitu na účtu.
 6. Sázkové kredity mohou být použity jako kvalifikační sázka u následujících nabídek:
  • 0:0 - Peníze zpět

 7. Sázky podané s použitím sázkových kreditů se nebudou kvalifikovat u následujících bonusů:
  • Fotbalový aku bonus
  • Tenisový aku bonus
  • Aku Bonus
  • Bonus pro Euro basketbal

Obecné

 1. Tato nabídka končí pro nové zákazníky 28. října 2021 ve 13:59 VEČ a mohou o ni požádat jen zákazníci, kteří si otevřou účet před tímto datem (o nabídku musíte požádat do 30 dní od registrace).
 2. Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící v Řecku.
 3. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tuto zvýšenou platbu, sázku zdarma, bezrizikovou sázku či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 4. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity či zvýšenou platbu.
 5. Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 6. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 7. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.

Číslo verze: 1.45, poslední aktualizace
31/08/2021