Επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει αγορές Παίκτη που θα Σκοράρει για το Euro και το Κόπα Αμέρικα.
Πώς λειτουργεί:
 1. Τοποθετήστε ένα στοίχημα πριν τον αγώνα στις αγορές για Ακριβές Σκορ, Ημίχρονο/Τελικό, Scorecast, Πρώτος Παίκτης που θα Σκοράρει, Τελευταίος Παίκτης που θα Σκοράρει ή Παίκτης που θα Σκοράρει Οποτεδήποτε σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ αγώνα Ποδοσφαίρου από το Euro 2020 και το Κόπα Αμέρικα 2021, έως και την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.
 2. Αν ο αγώνας λήξει 0-0 και το στοίχημα χάσει, θα σας επιστρέψουμε το ποντάρισμά σας.
Δείτε τους Σημαντικούς Όρους και Προϋποθέσεις παρακάτω
Παίξτε Τώρα
Σημαντικοί Όροι και Προϋποθέσεις
 • Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένους πελάτες.

 • Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη πριν τον αγώνα σε κάθε αναμέτρηση για τις αγορές Ημίχρονο/Τελικό, όλες τις αγορές για Ακριβές Σκορ και Scorecast, Πρώτος Παίκτης που θα Σκοράρει, Τελευταίος Παίκτης που θα Σκοράρει ή Παίκτης που θα Σκοράρει Οποτεδήποτε. Αν ο αγώνας λήξει 0-0, θα σας επιστρέψουμε το ποντάρισμά σας, αν το στοίχημα είναι χαμένο.

 • Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε αγώνα Ποδοσφαίρου από το Euro 2020 και το Κόπα Αμέρικα 2021, έως και την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.

 • Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας, θα σας επιστρέφονται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας και τα στοιχήματα που τοποθετούνται χρησιμοποιώντας Κουπόνια Στοιχήματος, θα σας επιστρέφονται ως Κουπόνια Στοιχήματος.

 • Αυτή η προσφορά δεν θα ισχύει, όπου ένα στοίχημα έχει τοποθετηθεί με ένα Δωρεάν Στοίχημα ή έχει γίνει Cash Out (Κλείσει) εις ολόκληρον. Όπου ένα στοίχημα έχει Κλείσει μερικώς, και ο αγώνας λήξει 0-0, θα επιστρέφεται μόνο το ενεργό ποντάρισμα που απομένει.

 • Αν επεξεργαστείτε ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος πριν από τη σέντρα, και ο αγώνας λήξει 0-0, θα επιστρέφεται μόνο το νέο ποντάρισμα. Αν έχετε επεξεργαστεί ένα στοίχημα για να συμπεριλάβει ή να τροποποιήσει κάποια επιλογή για ένα γεγονός που είναι Σε-Εξέλιξη, η προσφορά παύει πλέον να ισχύει.

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις
Πληρώντας τις Προϋποθέσεις
 1. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένους πελάτες. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων προσφορών σας, κάνοντας είσοδο και επιλέγοντας τον τομέα Προσφορές στο κινητό ή στον Η/Υ. Η bet365 διατηρεί μια καταγραφή της επικοινωνίας με πελάτες σχετικά με το δικαίωμα σε προσφορές και αυτή η καταγραφή, συμπεριλιμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας οποιωνδήποτε περιορισμών έχουν επιβληθεί, θα είναι τελική στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας.
 2. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη πριν τον αγώνα σε κάθε αναμέτρηση για τις αγορές Ημίχρονο/Τελικό, όλες τις αγορές για Ακριβές Σκορ και Scorecast, Πρώτος Παίκτης που θα Σκοράρει, Τελευταίος Παίκτης που θα Σκοράρει ή Παίκτης που θα Σκοράρει Οποτεδήποτε. Αν ο αγώνας λήξει 0-0, θα σας επιστρέψουμε το ποντάρισμά σας, αν το στοίχημα είναι χαμένο.
 3. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε αγώνα Ποδοσφαίρου από το Euro 2020 και το Κόπα Αμέρικα 2021, έως και την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.
 4. Σε πολλαπλά στοιχήματα οι επιλογές θα λαμβάνονται ως μη συμμετέχοντες.
 5. Όπου αυτή η προσφορά ισχύει σε συνδυασμό με ένα στοίχημα του "Φτιάξτε Αγορά", και ο αγώνας λήξει 0-0, το ποντάρισμα από το στοίχημα του "Φτιάξτε Αγορά" θα επιστραφεί αν μία από τις επιλογές του στοιχήματος ανήκει στην αγορά Ακριβές Σκορ, Ημίχρονο/Τελικό, Πρώτος Παίκτης που θα Σκοράρει, Τελευταίος Παίκτης που θα Σκοράρει ή Παίκτης που θα Σκοράρει Οποτεδήποτε.
 6. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας, θα αποζημιώνονται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας και τα στοιχήματα που τοποθετούνται χρησιμοποιώντας Κουπόνια Στοιχήματος, θα αποζημιώνονται ως Κουπόνια Στοιχήματος.
Περιορισμοί
 1. Αυτή η προσφορά δεν θα ισχύει, όπου ένα στοίχημα έχει τοποθετηθεί με ένα Δωρεάν Στοίχημα ή έχει γίνει Cash Out (Κλείσει) εις ολόκληρον. Όπου ένα στοίχημα έχει γίνει Cash Out μερικώς, και ο αγώνας λήξει 0-0, θα επιστρέφεται μόνο το ενεργό ποντάρισμα που απομένει.
 2. Αν ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις επεξεργαστεί πριν από τη σέντρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, και ο αγώνας λήξει 0-0, μόνο το νέο ποντάρισμα θα αποζημιώνεται. Όπου ένα στοίχημα έχει επεξεργαστεί για να συμπεριλάβει ή να τροποποιήσει μια επιλογή για ένα γεγονός που είναι Σε-Εξέλιξη, η προσφορά πλέον δεν θα ισχύει.
Γενικά
 1. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτη ή από ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένης πληρωμής, Δωρεάν Στοιχημάτων, στοιχημάτων χωρίς ρίσκο, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, το στοίχημα χωρίς ρίσκο ή το Κουπόνι Στοιχήματος τέτοιας προσφοράς και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλει χρέωση στον πελάτη μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, του στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή της ενισχυμένης πληρωμής για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα, που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 2. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
 3. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 4. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.

Αριθμός Έκδοσης: 1.0, τελευταία ενημέρωση
01/06/2021