Registrujte sa, vložte minimálne 5€ na svoj účet a my Vám dáme stávkový kredit za Váš kvalifikačný vklad (až do 100€), keď podáte kvalifikačné stávky v rovnakej hodnote a sú vyhodnotené. Iba pre nových zákazníkov, platia podmienky. Zaregistrujte sa
Po splnení kvalifikačných podmienok môžete použiť svoj stávkový kredit na podávanie stávok bez riskovania vlastnej hotovosti. Stávkový kredit môže byť použitý na ktorýkoľvek šport so širokým výberom stávkových ponúk. Akékoľvek výplaty zo staveného stávkového kreditu budú pridané na Váš zostatok k výberu. Výplaty nezahŕňajú vklad stávkového kreditu. Môžete financovať Vašu stávku aj kombináciou stávkového kreditu a hotovosti.

Ako to funguje:

 • Po uskutočnení kvalifikačného vkladu požiadajte o ponuku.
 • Podajte kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 100€) a počkajte na ich vyhodnotenie.
 • Váš stávkový kredit bude dostupný krátko po vyhodnotení Vašich kvalifikačných stávok.
 • Potom môžete podať stávky so stávkovým kreditom, stačí zvoliť "Použiť stávkový kredit" na tikete.
Ak nepožiadate o ponuku v čase Vášho prvého vkladu, môžete tak urobiť kedykoľvek počas 30 dní po registrácii Vášho účtu. Stačí sa prihlásiť na Váš účet, prejsť do menu účtu, zvoliť Moje ponuky a kliknúť na Požiadať teraz pre príslušnú ponuku. Ak uskutočníte niekoľko vkladov pred požiadaním, Váš najvyšší kvalifikačný vklad sa bude počítať do hodnoty Vášho stávkového kreditu (max. 100€).

Hlavné podmienky

 • Dostupné iba pre nových zákazníkov. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 5€ alebo viac a požiadajte o ponuku do 30 dní po registrácii Vášho účtu pre kvalifikovanie sa na 100% z danej hodnoty v stávkovom kredite, až do maximálnej výšky 100€. Po požiadaní bude Váš stávkový kredit držaný na zostatku Vášho účtu a nebude možné ho vybrať.
 • Pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu na použitie musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 100€) a tieto musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku. Len kvalifikačné stávky vyhodnotené po požiadaní o ponuku sa budú počítať to tejto požiadavky.
 • Podané stávky musia spĺňať určité podmienky, aby sa mohli započítať pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu:
  1. Musia zahŕňať aspoň jeden tip s kurzom 1,20 (1/5) alebo vyšším.
  2. V kombináciách stávok/zápasov, ktoré majú iba dva alebo tri možné výsledky (napríklad, Konečný výsledok vo futbale), a kde ste podali stávky na viac ako jeden možný výsledok, buď pred zápasom alebo naživo, sa bude počítať iba výsledok s Vašim najvyšším úhrnným vkladom.
  3. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
  4. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku, bude sa počítať iba nový vklad novej stávky.
  5. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Okamžité hry, Herné produkty, neplatné stávky alebo stávky naživo vyhodnotené ako remíza sa nebudú počítať.
 • Váš stávkový kredit nie je možné vybrať a vklady stávkového kreditu nie sú zahrnuté vo výplatách. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu. Stávkový kredit nemôže byť použitý na určitých produktoch, ponukách/bonusoch a typoch stávok. Pre detaily si pozrite Úplné podmienky.
 • Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní.


Úplné podmienky nižšie:

Úplné podmienky

Kvalifikácia

 1. Ponuka je dostupná pre nových zákazníkov zaregistrovaných od 14:00 EET 4. septembra 2018 (vrátane).
 2. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 5€ alebo viac pre kvalifikovanie sa na 100% danej sumy v stávkovom kredite až do výšky 100€. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad (max. 100€) uskutočnený počas 7 dní pred požiadaním o ponuku.
 3. Musíte požiadať o ponuku do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 4. Maximálna suma stávkového kreditu, o ktorú môžete požiadať, je 100€. Napríklad, kvalifikačný vklad 150€ sa kvalifikuje na 100€ v stávkovom kredite.

Uvoľnenie Vášho stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit bude na zostatku Vášho účtu, ale nie je k dispozícii na výber. Aby ste mohli stávkovať so stávkovým kreditom, musíte podať kvalifikujúce sa stávky s celkovou hodnotou vkladu rovnakou alebo vyššou ako hodnota Vášho kvalifikačného vkladu (max. 100€) a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku.
 2. Váš stávkový kredit bude zvyčajne dostupný na použitie do jednej hodiny od splnenia požiadavky vyhodnotenia kvalifikačnej stávky.
 3. Na Vašom účte môže byť kedykoľvek dostupných niekoľko ponúk stávkového kreditu. Avšak, kvalifikujúce sa vyhodnotené stávky sa budú započítavať iba pre uvoľnenie jednej z ponúk. V menu účtu v rámci sekcie Moje bonusy si môžete vybrať, ktorá ponuka bude aktívna.
 4. Akékoľvek jednoduché stávky podané s kurzom nižším ako 1,20 (1/5) nebudú započítané do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,20 (1/5) alebo vyšší pre započítanie.
 5. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Konečný výsledok vo futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do požiadavky vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba výsledok s Vašim najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnaký najvyšší úhrnný vklad na viac tipov v rovnakej kombinácii stávok/zápasov, bude sa do požiadavky na vyhodnotené stávky počítať iba jeden). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Napríklad, ak ste podali 10€ stávku na to, že Olympiakos vyhrá nad Panathinaikosom a 15€ stávku na to, že Panathinaikos vyhrá nad Olympiakosom v ponuke Konečný výsledok pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, iba stávka na Panathinaikos sa započítava do požiadavky uvoľnenia stávkového kreditu (ak by obe stávky boli v hodnote 10€, počítalo by sa k uvoľneniu Vášho stávkového kreditu 10€). Ak by ste podali ďalšiu 10€ stávku na to, že Olympiakos vyhrá nad Panathinaikosom pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 20€ sa bude započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu a nie tá 15€ stávka na Panathinaikos.
 6. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Okamžité hry, Herné produkty, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, bude sa započítavať iba nový vklad novej stávky.
 7. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 100€) do 30 dní od požiadania o ponuku, Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený a ponuka bude zatvorená.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1) vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), ale 10€ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom 3,00 (2/1) vráti čistú výplatu 20€, keďže vklad stávkového kreditu 10€ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1), financovaná 5€ stávkovým kreditom a 5€ v hotovosti, vráti výplatu 25€ (20€ výhra plus 5€ vklad v hotovosti), keďže 5€ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Vyplatiť teraz sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Vyplatiť teraz obdržíte aktuálnu sumu k výplate.
 4. Váš stávkový kredit nemôže byť:
  • prevedený do Kasína, Hier alebo Pokeru;

  • použitý ako vklad pre Tote stávky (vrátane iných pool stávok);

  • použitý ako vklad pre Bankéry.

 5. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno, Hry alebo Poker sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Stávkový kredit môže byť použitý ako kvalifikačná stávka pre nasledujúce ponuky:
  • 0-0 peniaze späť

 7. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú do nasledujúcich bonusov:
  • Futbalový Aku bonus
  • Tenisový Aku bonus
  • Bonus na Aku stávky
  • Euro basketbal bonus

Všeobecné informácie

 1. Táto ponuka sa končí pre nových zákazníkov o 13:59 VEČ 28. októbra 2021 a môžu o ňu žiadať iba zákazníci, ktorí si otvoria účet pred týmto dátumom (o ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie).
 2. Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Grécku.
 3. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 4. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 5. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.

Číslo verzie: 1.45, naposledy aktualizovaná
31/08/2021